Terapia Vojty stworzona w latach 60–tych przez czeskiego neuropediatrę dr Vaclava Vojtę. Profesor Vojta stworzył metodę obejmującą część diagnostyczną – oceniającą zaburzenia powstałe na skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego oraz część terapeutyczną. Polega na stymulacji odpowiednich stref zlokalizowanych na ciele. Skuteczność metody Vojty jest udowodniona naukowa. Systematyczna terapia pod okiem fizjoterapeuty prowadzi do poprawy stabilności tułowia, funkcji oddechowych, ssania i połykania, poprawia się funkcjonalna ruchomość kręgosłupa. Bardzo ważnym czynnikiem uzyskania prawidłowej reakcji ze strony centralnego układu nerwowego dziecka jest bezbolesność działania terapeuty oraz rodziców w trakcie stymulacji. Dziecko płacze ponieważ jest to jego jedyna forma komunikacji a ćwiczenia powodują wysiłek i pojawienie się nowych doświadczeń ruchowych, do których dziecko nie jest przyzwyczajone. Dzięki szerokiemu spektrum działania terapii metodą Vojty korzyści z niej odnoszą pacjenci w każdym wieku, z bardzo różnymi schorzeniami jednak najlepsze efekty daje wprowadzenie terapii w pierwszym półroczu życia dziecka. Wskazania • zaburzenie ośrodkowej koordynacji nerwowej (z.o.k.n.) • asymetria ułożenia ciała • mózgowe porażenie dziecięce • kręcz szyi • okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego • przepuklina oponowo-rdzeniowa • wodogłowie • choroby nerwowo-mięśniowe • artrogrypoza • zespół Down`a i inne zespoły wiotkie • opóźnienie rozwoju psychoruchowego • nieprawidłowości w obrębie stawów: dysplazja stawu biodrowego, ograniczone odwodzenie w stawie biodrowym, stopa końsko-szpotawa • skolioza oraz inne nieprawidłowości w obrębie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa • nabyte uszkodzenia mózgu
Szukaj