Prawa Pacjenta

Prawo do świadczeń zdrowotnych
Prawo do informacji
Prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych Prawo do tajemnicy informacji
Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych
Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza Prawo do dokumentacji medycznej
Prawo do poszanowania intymności i godności
Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:
https://www.gov.pl/web/rpp/dla-pacjenta
Szukaj